Autobusová doprava v době opravy silnice III/05716 Straník – Hostašovice

Datum uzavírky:    4. 9. 2023 do 10. 11. 2023

Dotčené linky:        882697 Nový Jičín-Mořkov-Kopřivnice-Nový Jičín

Dotčené zastávky:  Nový Jičín, Straník, rozc.

Od 18. 9. 2023 do 27. 10. 2023 bude zastávka „Nový Jičín, Straník, rozc.“ přemístěna o 100 m směrem k obci Hostašovice na autobusovou točnu.

Objízdná trasa:

Etapa 1:

Od 4. 9. 2023 do 7. 9. 2023 bez objízdné trasy.

Etapa 2:

Od 9. 9. 2023 do 17. 9. 2023 autobus přijíždějící od zastávky Nový Jičín, Bludovice, závod po obsloužení zastávky Nový Jičín, Straník, rozc. se otočí na točně a pojede zpět po silnici 05716, na konci této silnice odbočí vpravo na silnici I/57. Po silnici I/57 pojede 4,2 km, pak odbočí vpravo na silnici 05716, po které dojede k zastávce Hostašovice, náves, kde se otočí a dále po své trase. V opačném směru po stejné trase.

Etapa 3 a 4:

Od 18. 9. 2023 do 27. 10. 2023 autobus po obsloužení zastávky Nový Jičín, Bludovice, závod se otočí na přilehlém parkovišti a pojede zpět po silnici 05716, na konci této silnice odbočí vpravo na silnici I/57. Po silnici I/57 pojede 4,2 km, pak odbočí vpravo na silnici 05716, po které dojede k zastávce Nový Jičín, Straník, rozc., která bude přemístěna na autobusovou točnu. Po obsloužení zastávky Nový Jičín, Straník, rozc. se otočí na točně a dále pojede po své trase. V opačném směru po stejné trase.

 

Na lince 697 bude platit výlukový jízdní řád.

You may also like...