Současnost

V roce 2018 je evidováno 495 obyvatel.

Památky

Polštářové lávy
Skalka pod kapličkou představuje poslední ukázku z forem podmořské sopečné činnosti ve spodní křídě. Jsou zde odkryty polštářové lávy spodnokřídové těšínitové asociace slezské jednotky. Jsou tvořeny „bochníkovitými“ útržky láv tzv. olivinického diabasu až diabasového pikritu.
Okraje bloků, které tvoří tzv. limburgity, se hráškovitě rozpadají. Jednotlivé bloky jsou tmeleny mladší lávou s tufitickým materiálem (sopečný písek a prach). Tato láva je často rozložená druhotnými pochody a značně karbonitizována (prosycena uhličitanem vápenatým).
Polštářové lávy vznikají při podmořských výlevech na strmých svazích, kdy se láva tekoucí po svahu roztrhá na části, které se pak hromadí při úpatí svahu.
Skalka je ojedinělým přírodním útvarem na území České republiky. Podle zákona o ochraně přírody a krajiny je celý útvar chráněn jako přírodní památka.
V minulosti došlo při stavbě dvouramenného schodiště ke kapličce na temeni skalky k odsekání okrajů bloků (bochníků).

Sportovní vyžití

Turistika a cykloturistika
Obcí prochází červená turistická značka a u severozápadního okraje obce je výchozí bod modré značky. Kromě turistických tras prochází Straníkem značená cyklostezka a trasa naučná stezky Františka Palackého. Červená značka vede z Nového Jičína přes vrchol Svinec ( 546 m.n.m.) a obcí dále pokračuje do Hodslavic. Po modré značce se vydáme do rekreační oblasti u malé vodní nádrže Čertův Mlýn.