Složení osadního výboru

Funkční období 2022-2026

Předseda
Roman Olbrich

Členové
Vladimír Hruška
Josef Indrák
Roman Indrák
Radim Kocián
Dana Kyjaňová
Dalibor Mikuš
Petr Podzemný, DiS.
Ester Palacká
Petra Pavelková
Dana Pavelková