Historie

Obec Straník je městskou částí Nového Jičína a leží jižním směrem od města. Obec se rozkládá v údolí tvořeném potokem Straník. Severním a západním směrem od obce se rozprostírá rozlehlý les. Severozápadním směrem se nad obcí zvedá kopec Strážnice, západním směrem Petřkovická hůrka ( 608 m.n.m.) a jihovýchodním směrem Zadní kopec ( 416 m.n.m.).

Obec byla založena na počátku 13. století, v místech kde byl vykácený les. V písemných pramenech v letech 1408-1412 nacházíme mana Lítka či Lídka ze Straníka s chotí Zdeňkou, kterého ve své závěti roku 1433 vzpomíná Jan Kravař. V roce 1980 zde sídlilo ve 139 domech 570 obyvatel, v roce 1991 ve 126 domech 481 obyvatel. Obec integrovala k Novému Jičínu k 1.1.1979.

Straník patřil k panství Starý Jičín. Obec byla původně přifařena ke katolické starojičínské farnosti, zatímco příslušníci českobratrsko-evangelického vyznání po toleranci k duchovní správě v Hodslavicích. Děti chodily do školy v Hostašovicích až do roku 1867, kdy se začalo vyučovat ve Straníku. Budova školy byla postavena v roce 1873.

Obyvatelé se živili polním hospodářstvím a chovem dobytka. Mnoho chalupníků se věnovalo řemeslu, především zednickému a tesařskému, mnozí odcházeli za výdělkem do Nového Jičína. Za okupace byla obec nejdříve přičleněna k Německu, ale od 24.11.1938 se stala součástí protektorátu, okresu Valašské Meziříčí. Obec byla osvobozena 6.5.1945. Prvním předsedou národního výboru byl František Dorčák.
V obci existovala v letech 1975-1997 mateřská škola, nyní v této budově působí Klub seniorů, půjčovna knih. JZD bylo založeno v roce 1957 a později bylo součástí JZD „Beskyd“ Mořkov. V obci Straník byl vybudován azylový dům pro matky s dětmi, poskytující krátkodobé ubytování.
Na obecním pečetidle, pořízeném v roce 1749, byl zobrazen listnatý strom provázený na každé straně čtyřmi rozetkami.