Zápisy ze schůzí

Město Nový Jičín rozhodlo, že všechny zápisy ze zasedání osadních výborů budou nadále zveřejňovány pouze na stránkách Města.

Anonymizované zápisy ze schůzi OV Straník aktuálně najdete na následující adrese:

https://www.novyjicin.cz/samosprava/zastupitelstvo-mesta/vybory-zm/

Zápisy zasílané Osadním výborem na MěÚ Nový Jičín mají měsíční periodicitu, ale na datum jejich zveřejnění nemáme žádný vliv.
Děkujeme za pochopení.